Bruto prijslijst NPL 18+7%

In gezamenlijkheid met de in Nederland gevestigde kabelfabrikanten zal, mede door de gestegen grondstofprijzen, met ingang van maandag 14 juni 2021, bruto prijslijst NPL 18+7% van kracht zijn.

Bruto prijslijst NPL 18+4% komt per die datum te vervallen.